СВОБОДА/FREEDOM

Обдерті стіни, голі дерева, поламані стільці й викинуті дивани, що віджили свій вік, не є перешкодою для поступу і для того, щоб, попри всі негаразди, жити й творити, друкувати історію свого буття.

Біла фіранка – надія – розвіє смуток і печаль і через розчинене вікно пропустить життєдайне сонце.

Львів

Грудень 2020/ Січень 2021

 

Flaking walls, leafless trees, broken chairs and thrown out sofas that have outlived their usefulness  are not an obstacle to improvement and to, despite all the troubles, live and create, to print the history of their existence.

The white curtain - hope - will dispel sadness and grief to let the life-giving sun pour through the open window.

Lviv

December 2020 / January 2021